torsdag, juni 24, 2010

Det finns en maskinstickningstidning till....

....som jag inte kände till, Country Knitting Of Maine News & Views. Den beställer man här om man bor i Europa., Inte helt billig den heller, 6 nummer för £37.20
Är det någon som känner till den?
Jag skall skaffa mig ett lösnummer för att kolla vad det är för en tidning, men det får bli efter sommaren.
Kanske slutar jag med två prenumerationer i alla fall..........

3 kommentarer:

Prizillas pastiller sa...

Har aldrig hört talas om den, men jag är inte så hemma på dessa tidningar. Återkom gärna och berätta mer...

Prizillas pastiller sa...

...råkade översätta på google:)) men fann denna från några år sedan. Kan det ha varit föregångaren till den du hittat?
'''
Hej alla! I thought I would spread the word to you all about a new machine knitting magazine that is coming out this July. Jag trodde att jag skulle sprida ordet till er alla om en ny maskin stickning tidning som kommer ut i juli. It is called Country Knitting of Maine, formerly Around the World News & Views. Det kallas Land Stickning i Maine, tidigare Around the World News & Views.

The magazine will feature the following: Tidningen kommer att innehålla följande:

Patterns for most makes of knitting machines including: electronics, standard gauge, mid-gauge, bulky gauge, passaps, brother, singer, studio, silver reed, and more. Mönster för de flesta fabrikat av stickmaskiner inklusive elektronik, normalspårig, mitten av spårvidd, skrymmande spårvidd, passaps, bror, sångare, studio, silver vass och mycket mer.
I will be having helpful articles, such as: how to clean and maintain your knitting machine, how to felt wool, (including a pattern to try), and more... Jag kommer att ha artiklar som kan vara, till exempel hur att rengöra och underhålla din stickmaskin, hur man kände ull, (inklusive ett mönster att prova), och mer ...

Patterns such as: twin set, tuck top including larger sizes, (up to a size 60), christening outfit, baby blanket on the G carriage, and much more. Mönster såsom dubbla set, tuck topp bland större storlekar (upp till en storlek 60), dop outfit, baby filt på G vagnen, och mycket mer.

The issues will be between 40 and 50 pages. Frågorna kommer att vara mellan 40 och 50 sidor.
A yearly subscription in the US is $22.99. Ett årsabonnemang i USA är $ 22,99.

I am only a friend of the editor so if you are interested in subscribing or purchasing a single issue, just send an email to her (Linda) at: oth98@hotmail.com and you'll receive a subscription form and more information. Jag är bara en vän av redigeraren så om du är intresserad av att prenumerera eller köpa en enda fråga, skicka ett mail till henne (Linda) på: oth98@hotmail.com och du får en anmälningssedel och mer information.

It is good to see a new knitting machine magazine, isn't it? Det är skönt att se en ny stickmaskin tidningen, är inte det? Before hearing about Country Knitting of Maine, I was kind of disappointed to see just a couple magazines out their about this wonderful craft. Innan höra om Land Stickning i Maine, var jag aningen besviken att se bara ett par tidningar sin om denna underbara hantverk. Keep up the great work Linda! Hålla uppe den stor verk Linda!

Happy knitting, Happy stickning,
Rebekah Rebecka

Surtanten sa...

Japp, det låter som en tidning värd att undersöka, eller hur.
Om någon har tittat i den, så dela gärna med er av era erfarenheter. Annars återkommer jag i ämnet under hösten.